Menighedsrådet

MENIGHEDSRÅDET

Næste menighedsrådsmøde finder sted d. 25. januar kl. 19-21 i Gentofte Kirkes sognegård. Møderne er offentlige. 

e-mail: 7111@sogn.dk   Send sikker e-mail

PÅ MENIGHEDSRÅDSMØDET D. 26. NOVEMBER 2020 HAR MENIGHEDSRÅDET KONSTITUERET SIG SOM FØLGER:

Menighedsrådsformand
Claus Nissen
Erichsensvej 4, 2820 Gentofte
Mail: nissenclausv@gmail.com
Tlf. 31534711

Næstfirmand og kontaktperson

Niels Frimodt-Møller

Kasserer
Christian Erik Lund

Kirkeværge
Bjarne Steenstrup
Kirketorvet 5, 1. tv. 2820 Gentofte
Tlf: 40734058  

Menige medlemmer
Torben Vistisen
Bente Frimodt-Møller
Peter Reumert
Morten Bang Cruse

Præster (fødte medlemmer)
Adam Garff
Dorte Østergaard Christensen
Hanne Bang

Stedfortrædere
Anne Devantier
Anne Dupont Frimodt-Møller
Ellen Kirstine Segnitz Nissen
Hanna Hjort 

Sekretær for menighedsrådet
Charlotte Schultz-Larsen

Hvert år afholdes et menighedsmøde med offentlig adgang.

På menighedsmødet aflægges beretning om kirkens og menighedsrådets arbejde. Kirkens regnskab for det foregående år bliver gennemgået; og budgettet for det indeværende år fremlægges. Denne dag er det muligt at kommentere kirkens aktiviteter, og komme med idéer til nye aktiviteter. 
Dette gør menighedsmødet forskelligt fra menighedsrådets møder, hvor der også er offentlig adgang uden mulighed for at kommentere.