Salme, Sang og Suppe

Til Salme, sang og suppe mødes vi i sognegården og synger gamle kendinge og nye sange fra højskolesangbogen. Efterfølgende spiser vi sammen.
Arrangementet kræver ingen tilmelding, bare møde op