Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Konfirmation

KONFIRMAND 2023

Konfirmandundervisningen finder sted fra sidst i september og frem til konfirmationerne i det 8. skoleår.
Det hele foregår i Gentofte Kirke og i sognegården, Gentoftegade 23.  Undervisningen omfatter to ugentlige, sammenhængende lektioner á 45 minutter– dvs. 1,5 time. Vi begynder i uge 39 (torsdag 29. september 2022) med et introduktionsmøde i kirken for konfirmander og forældre. Informationsmødet foregår kl. 17.00. Informationsmøde for elever fra Søgårdsskolen afholdes samme dag kl. 18.00.

AT GÅ TIL PRÆST

Undervisningen ligger på tirsdage (8. A og B) og torsdage (8. C) – begge dage kl. 14:30 – 16:00, og følger skoleårets ferieplan.
Undervisningen er tænkt som et socialt og udfordrende frirum, hvor vi går i dybden med kristendommens tanker, dilemmaer og bibelhistorien.
Det forventes at konfirmanderne deltager aktivt i undervisningen, der varetages af sognepræst Adam Garff, sognepræst Dorte Østergaard Christensen
og konfirmandlærer Steffen Vestergaard. Undervejs i forløbet kommer vi omtring store temaer som liv og død, kærlighed og tilgivelse, 12-tals-kulturen
- og en del om, hvorfor vi netop ikke skal præstere overfor Gud. Efter aftale med skolerne i Gentofte Kommune har konfirmanderne to skemafri dage, der er tiltænkt et heldagsprogram (datoer tilgår).
Eleverne fra Søgårdsskolen undervises i kirken af Adam Garff tirsdag kl. 08:15-09:00 efter aftale med skolen. 

HVEM?

Konfirmandundervisning tilbydes elever fra Gentofte Skoles 8.-klasser og fra Søgårdsskolen.
Tilbuddet omfatter også skoleelever, som bor i sognet, men som går på andre skoler/privatskoler

KONFIRMATIONSDATOER 2023

30. april 2023 (Gentofte Skole) kl. 10 (A-klassen + elever fra Bernadotte- og Vidarskolen) og kl. 12 (B-klassen)
5. maj 2023 (Søgårdsskolen) kl. 10.30
7. maj 2023 (Gentofte Skole) kl. 10.30 (C-klassen)

KONFIRMAND 2023/2024 - TILMELDING

Tilmelding til konfirmationsforberedelse 2023/2024 åbner efter påsken (uge 15) og løber frem til sommerferiens begyndelse (uge 25). I begyndelsen af september (uge 36) vil alle indskrevne elever modtage en e-mail, hvor vi vil informere om undervisningsforløbets rammer og indhold samt om hvornår undervisningen begynder.

KONFIRMATIONSDATOER 2024

27. april 2024 (Søgårdsskolen) kl. 10 (OBS! rykket fra fredag d. 26. april)
28. april 2024 (Gentofte Skole) kl. 10 (A-klassen) og kl. 12 (B-klassen)
5. maj 2024 (Gentofte Skole) kl. 10.30 (C-klassen)

KONFIRMATIONSDATOER 2025

27. april 2025 /Gentofte Skole) kl. 10.00 (A-klassen) og kl. 12.00 (Søgårdsskolen)
4. maj 2024 (Gentofte Skole) kl. 10.00 (B-klassen) og kl. 12.00 (C-klassen)

KONFIRMATIONSDATOER 2026

26. april 2026 kl. 10.00 Gentofte Skole (A-klassen) og kl. 12.00 (Søgårdsskolen)
3. maj 2024 (Gentofte Skole) kl. 10.00 (B-klassen) og kl. 12.00 (C-klassen)

 

Konfirmantionstilmelding 2024