Navngivning og -ændring

Navngivning 

Inden 6 måneder efter fødslen skal barnet have et navn.
Skal barnet døbes, sker anmeldelsen af navnet samtidig med at dåben aftales med kirkekontoret.
Skal barnet ikke døbes, eller navngives før dåben, udfyldes blanketten "Navngivning"
Hvad skal barnet hedde? Du kan hente inspiration og læse om reglerne for fornavne, mellemnavne og efternavne på Ankestyrelsens hjemmeside.
Du er også velkommen til at kontakte kordegnen for vejledning om lovgivningen for navne.

Navneændring

Du kan søge om at ændre dit eller dit barns fornavn, mellemnavn eller efternavn via Selvbetjening på www.borger.dk
Ved navneændring for dit barn er det en forudsætning, at du har forældremyndigheden over det barn, du ansøger om navneændring for.
Har kun den ene af forældrene del i forældremyndigheden, skal den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, oplyses om den ønskede navneændring. 
Ved navneændring: Gå til selvbetjening her. Ved navneændring betales et gebyr på kr. 505,- med Dankort. 
Gebyret kan ikke indbetales til kirkekontoret. Det er gebyrfrit at ændre navn, ved navnefællesskab, i f. m. vielse. 
Du er velkommen til at kontakte kordegnekontoret for nærmere vejledning.
Ankestyrelsens regler vedrørende navneændring kan hentes her