Forslag til begravelsessalmer

Salmer til begravelse og bisættelse

Vajsenshuset logo

Mange salmer i Den danske Salmebog kan bruges til bisættelse og begravelse. Familiens traditioner, fortrolighed, skik og brug er ofte afgørende for valget.

Hvordan lyder melodien? Hvor mange vers? - Klik her.

Normalt synges 3 - 4 salmer ved en bisættelse/begravelse i Gentofte Kirke.
Her er nogle forslag på de hyppigst valgte salmer.
Man skal være opmærksom på, at nogle af salmerne
hører til på en bestemt årstid.

NR. TITEL - numrene i parantes er i den gamle salmebog!

3 - (3) Lovsynger herren
8 - (8) Om alle mine lemmer
15 - (12) Op al den ting som Gud har gjort
12 - (24) Min sjæl du Herren love
31 - (26) Til himlene rækker din miskundhed, Gud
32 - (27) Hvo ikkun lader Herren råde
33 - (28) Han som har hjulpet hidindtil
34 - (29) Gud skal alting mage
36 - (31) Befal du dine veje
38 - (33) På alle dine veje
41 - (35) Lille Guds barn, hvad skader dig
46 - (41) Sorrig og glæde de vandre til hobe
48 - (43) Uforsagt hvordan min lykke
49 - (44) Ingen er så tryg i fare
50 - (45) Under dine vingers skygge
52 - (46) Du Herre Krist
78 - (60) Blomstre som en rosengård (advent)
114 - (93) Hjerte løft din glædes vinger
122 - (98) Den yndigste rose er funden
117 - (106) En rose så jeg skyde
129 - (107) Julebudet til dem, der bygge
121 - (111) Dejlig er jorden.
192 - (167) Hil dig frelser og forsoner
217 - (189) Min Jesus lad mit hjerte få
218 - (190) Krist stod op af døde
220 - (191) I dødens bånd vor frelser lå
224 - (195) Stat op min sjæl i morgengry
233 - (202) Jesus lever, graven brast
234 - (204) Som forårssolen morgenrød
236 - (206) Påskeblomst, hvad vil du her
241 - (207) Tag det sorte kors fra graven
289 - (246) Nu bede vi den Helligånd
321 - (279) O, kristelighed
336 - (295) Vor Gud han er så fast en borg
375 - (333) Alt står i Guds Faderhånd
435 - (360) Aleneste Gud
402 - (367) Den signede dag
496 - (437) Af dybsens nød
498 - (449) Gud efter dig jeg længes
667 - (489) Skulle jeg dog være bange
664 - (498) Frelseren er mig en hyrde god
652 - (519) Vor Herre! til dig må jeg ty
541 - (520) Vær du mig nær!
633 - (575) Har hånd du lagt på Herrens plov
679 - (585) Et trofast hjerte, Herre min
538 - (609) At sige verden ret farvel
536 - (614) Udrust dig helt fra Golgata
544 - (624) Som dug på slagne enge
560 - (638) Det livets ord vi bygger på
566 - (641) Er livet alt lifligt herneden
557 - (642) Her vil ties, her vil bies (vinter)
561 - (649) (O dejlige land) - Jeg kender et land
555 - (650) Jeg ved et evigt Himmerig
553 - (656) Min største hjertensglæde
571 - (661) Den store hvide flok
726 - (674) Gak ud, min sjæl, betragt med flid
728 - (675) Du gav mig, o Herre, en lod af din jord
729 - (677) Nu falmer skoven (efterår)
732 - (679) Dybt hælder året i sin gang (efterår)
749 - (696) I østen stiger solen op
750 - (697) Nu titte til hinanden
752 - (698) Morgenstund har guld i mund
754 - (700) Se nu stiger solen
769 - (716) Sig månen langsomt hæver
770 - (717) Jeg er træt og går til ro
778 - (722) Fred hviler over land og by
779 - (723) Lyksalig, lyksalig
783 - (726) Kirkeklokke
784 - (727) Altid frejdig
785 - (729) Tunge, mørke natteskyer

Nye salmer i salmebogen
14 - Tænk at livet koster livet
51 - Jeg er i Herrens hænder
216 - Der venter bag langfredags nat
549 - Vi takker dig for livet
550 - Nu er livet gemt hos Gud
552 - Nu har du taget fra os hvad du engang har givet