Privatlivspolitik

GENTOFTE KIRKES PERSONDATAPOLITIK

Vi har opdateret vores persondatapolitik. Af denne fremgår det tydeligt, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor og hvor de indsamles, og i hvor lang tid de opbevares. Ligeledes kan du i persondatapolitikken læse mere om dine rettigheder, hvordan du gør indsigelse, eller hvordan du søger indsigt i dine persondata. Gentofte Kirke behandler persondata i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen, som kræver at personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

 

HVILKE PERSONDATA INDSAMLES?

Hvis man som bruger af gentoftekirke.dk vælger at tilmelde sig nyhedsbreve, kurser eller registrere sig, f.eks. i forbindelse konfirmation eller dåb, indsamles nogle eller alle de personlige oplysninger, der fremgår nedenfor:

Fulde navn
Alder
E-mail-adresse
Telefonnummer
Adresse
CPR-nr (kun ved konfirmationstilmelding eller dåbsregistrering)
Oplysning om dåb (kun ved konfirmationstilmelding)
Oplysninger om brugerens besøg på gentoftekirke.dk, herunder, men ikke begrænset til, trafikdata, lokaliseringsdata og anden kommunikationsdata.
Stripe håndterer betalingerne på vores hjemmeside fx ved køb af billetter til arrangementer. De private oplysninger, du angiver i den forbindelse, er ikke tilgængelige for kirken, og sikkerheden omkring transaktionerne håndteres af Stripe, som er samarbejdspartner til vores hjemmesideudbyder ChurchDesk. 

 

HVAD BRUGES DE INDSAMLEDE PERSONDATA TIL?

Til at sikre, at indholdet på gentoftekirke.dk præsenteres på den mest effektive måde.
Til at give brugeren de nyheder og den information, som brugeren anmoder om, eller som Gentofte Kirke mener kan interessere den pågældende bruger, hvor brugeren har afgivet samtykke til at blive kontaktet til sådanne formål.
Til at gennemføre undersøgelser med henblik på at forbedre brugerens interaktion med Gentofte Kirke.
Til registrering i PERSON (Kirkeministeriets system) (kun i forbindelse med dåbsregistrering og konfirmationstilmelding).

 

HVOR OPBEVARES BRUGERENS PERSONDATA?

Ved at indsende personlige oplysninger via gentoftekirke.dk accepterer brugeren denne overførsel, opbevaring eller forarbejdning. Gentofte Kirke tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at brugerens oplysninger bliver behandlet sikkert og i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik og lovgivningen i øvrigt. 

Gentofte Kirke har databehandleraftaler med følgende virksomheder, der professionelt og i henhold til Databeskyttelsesforordningen behandler og opbevarer personlige oplysninger på Gentofte Kirkes vegne:

·         Church Desk ApS (vedrørende hjemmeside, kalender, nyhedsbreve, betalingssystem og tilmeldingssystem)

·         Stripe håndterer betaling - Stripe håndterer betalingerne på vores hjemmeside fx ved køb af billetter til arrangementer. De private oplysninger, du angiver i den forbindelse, er ikke tilgængelige for kirken, og sikkerheden omkring transaktionerne håndteres af Stripe, som er samarbejdspartner til vores hjemmesideudbyder ChurchDesk. 

 

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.


HVEM KAN FÅ OPLYSNINGERNE UDLEVERET?

Brugerens personlige oplysninger kan videregives til tredjepart i følgende tilfælde:

Såfremt Gentofte Kirke er forpligtet til at videregive eller dele brugerens personlige oplysninger for at overholde en retslig forpligtelse. Dette omfatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel og lignende.
Gentofte Kirke kan også videregive personlige oplysninger til tredjepart, med henblik på at denne udfører tjenester på Gentofte Kirkes vegne. For eksempel i forbindelse med infrastruktur og it-services, for at analysere og forbedre data og processer. Tredjepart er i denne forbindelse ikke berettiget til at bruge eller videregive personlige oplysninger til andet formål end for at kunne udføre ovenstående arbejdsopgaver.

 

ADGANG TIL HVILKE OPLYSNINGER DER ER INDSAMLET

Brugeren har ret til at få adgang til oplysninger indhentet om denne. Brugeren har ret til at få at vide, hvilke personlige oplysninger Gentofte Kirke har om brugeren og til at korrigere eventuelle fejl i oplysningerne eller til at oplysningerne bliver slettet. Hvis Gentofte kirke behandler personlige oplysninger om brugeren, gives denne i givet fald information om:

Hvilke oplysninger der behandles
Den kilde, hvorfra de blev indsamlet
Hvorfor behandlingen finder sted
Til hvilke modtagere eller grupper af modtagere af oplysninger videregives.

 

FOTOGRAFERING OG VIDEOOPTAGELSE

Vi tager billeder samt optager video til flere af vores arrangementer i Gentofte Kirke. Billederne bruges på vores hjemmeside, Facebook, Instagram og i nyhedsbrevet samt til plakater og flyers, samt ifm. markedsføring af aktiviteter i lokalavisen. Videooptagelserne bruges til videoer om kirkens aktiviteter og lægges på Instagram og Facebook. Hvis man ikke ønsker at være med på billederne eller videooptagelserne, kan man blot informere fotografen om dette til selve arrangementet. Optræder man på billeder eller video, som man ikke ønsker bliver brugt i førnævnte sammenhænge, kan man skrive en mail til kirke- og kulturmedarbejder Ida Fredericia på imf@km.dk, hvorefter materialet vil blive fjernet.

Ønsker brugeren at udøve ovenstående rettigheder, og ved spørgsmål i øvrigt, kan Gentofte Kirke kontaktes på adressen:

Gentofte Kirkes Kirkekontor, Gentoftegade 23, 2820 Gentofte , DK - Danmark, Telefon: 39650503, gentofte.sogn@km.dk

 

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

 

ÆNDRINGER TIL DENNE SKRIVELSE
Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Senest opdateret 29.08.2023