Kirkekunst

I alt 11 glasmosaikvinduer, udført af kunstneren Per Kirkeby, blev i sommeren 2008 monteret og opsat i Gentofte Kirkes vinduer. Kirken har modtaget kunstværkerne som en donation. En lokal fond med stor støtte fra en række velvillige fonde gjorde det muligt at rejse midler til en enestående og moderne udsmykning  af kirken.

Den mere end 800 år gamle middelalderkirke, den ældste og oprindelig eneste i Gentofte Kommune, har med disse nye værker af moderne kirkekunst fået et spændende, smukt og udfordrende præg. Kunstneren, Per Kirkeby, var ud over at være en af vore mest internationalt anerkendte kunstnere, også en af de lokale kunstnere, som indtil sin død i 2018 var bosiddende  i Gentofte.
Menighedsrådet ved Gentofte Kirke var i små fire år med på sidelinien i den lange proces, som blev afsluttet i 2008. Ud over at indhente de mere formelle tilladelser og godkendelser fra forskellige instanser og myndigheder, ventede menighedsrådet med spænding på at kunne komme til at se de færdige glasmosaikker monteret.
Det var med stor forventning, at menighedsrådet kunne fremvise stor nutidig kunst i Gentofte Kirke.

Kirkens i alt 11 vinduer, som førhen bestod af små blyindfattede ruder, er i juni - juli 2008 blevet udskiftet med en række både farvestærke og pågående glasmosaikker, som er Per Kirkebys kunstneriske tolkning af en række bibelske temaer.
Tradition og fornyelse sætter sig tydeligt igennem ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Kirkens budskab har derved fået helt nye ydre betingelser at virke i, til spejling, identifikation og billeddannelse hos kirkegængeren.

Baggrunden for denne usædvanlige kirkeudsmykning, som Gentofte Kirke har fået foræret, har først og fremmest haft sit udgangspunkt i den lokale fond. Fonden for Gentofte Sogns Menighedsarbejde. Med en stor og velvillig støtte fra OAK Foundation, Augustinus Fonden og A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål har det været muligt at donere de 11 glasmosaikvinduer til Gentofte Kirke.
I tilblivelsesprocessen arbejdede Per Kirkeby tæt sammen med glaskunstneren Per Hebsgaard, som har stået for den endelige montering af glasmosaikkerne.
 
Den mere officielle indvielse af Per Kirkebys 11 glasmosaikvinduer i Gentofte Kirke foregik ved en festgudstjeneste søndag den 14. september 2008,  hvor menigheden tillige med en række særligt indbudte gæster, herunder kunstneren selv, fik lejlighed til at glæde sig over det færdige resultat.