Konfirmation

KONFIRMAND 2024

Konfirmandundervisningen finder sted fra sidst i september og frem til konfirmationerne i det 8. skoleår.
Det hele foregår i Gentofte Kirke og i sognegården, Gentoftegade 23.  Undervisningen omfatter to ugentlige, sammenhængende lektioner á 45 minutter– dvs. 1,5 time. Vi begynder i uge 39 (torsdag 28. september 2023) med et introduktionsmøde i kirken for konfirmander og forældre. Informationsmødet foregår kl. 17.00. Informationsmøde for elever fra Søgårdsskolen afholdes samme dag kl. 18.00.

AT GÅ TIL PRÆST

Undervisningen ligger på tirsdage (8. A og B) og torsdage (8. C) – begge dage kl. 14:30 – 16:00, og følger skoleårets ferieplan.
Undervisningen er tænkt som et socialt og udfordrende frirum, hvor vi går i dybden med kristendommens tanker, dilemmaer og bibelhistorien.
Det forventes at konfirmanderne deltager aktivt i undervisningen, der varetages af sognepræst Adam Garff, sognepræst Dorte Østergaard Christensen
og konfirmandlærer Simon Kristian Holt. Undervejs i forløbet kommer vi omtring store temaer som liv og død, kærlighed og tilgivelse, 12-tals-kulturen
- og en del om, hvorfor vi netop ikke skal præstere overfor Gud. Efter aftale med skolerne i Gentofte Kommune har konfirmanderne to skemafri dage, der er tiltænkt et heldagsprogram (datoer tilgår).
Eleverne fra Søgårdsskolen undervises i kirken af Adam Garff tirsdag kl. 08:15-09:00 efter aftale med skolen. 

HVEM?

Konfirmandundervisning tilbydes elever fra Gentofte Skoles 8.-klasser og fra Søgårdsskolen.
Tilbuddet omfatter også skoleelever, som har bopæl i sognet, men som går på andre skoler/privatskoler

KONFIRMATIONSDATOER 2024

27. april 2024 (Søgårdsskolen) kl. 10 (OBS! rykket fra fredag d. 26. april)
28. april 2024 (Gentofte Skole) kl. 10 (A-klassen) og kl. 12 (B-klassen)
5. maj 2024 (Gentofte Skole) kl. 10.30 (C-klassen)

KONFIRMAND 2024/2025 - TILMELDING

Tilmelding til konfirmationsforberedelse 2023/2024 åbner efter påsken (uge 14) og løber frem til sommerferiens slutning (uge 31). I begyndelsen af september (uge 36) vil alle indskrevne elever modtage en e-mail, hvor vi vil informere om undervisningsforløbets rammer og indhold samt om hvornår undervisningen begynder.

KONFIRMATIONSDATOER 2025

26. april 2025 kl. 10.00 (Gentofte Skole D-klassen)
27. april 2025 (Gentofte Skole) kl. 10.00 (A-klassen) og kl. 12.00 (Søgårdsskolen)
4. maj 2025 (Gentofte Skole) kl. 10.00 (B-klassen) og kl. 12.00 (C-klassen)

KONFIRMATIONSDATOER 2026

26. april 2026 kl. 10.00 Gentofte Skole (A-klassen) og kl. 12.00 (Søgårdsskolen)
3. maj 2026 (Gentofte Skole) kl. 10.00 (B-klassen) og kl. 12.00 (C-klassen)

 

Konfirmationstilmelding 2025