Medlemsskab af Folkekirken

Indmeldelse 

Man bliver medlem af folkekirken (Den evangelisk-lutherske folkekirke), når man bliver døbt i kirken.
Hvis man er døbt i en anden (anerkendt) kirke, eller på et tidspunkt har været meldt ud af folkekirken, kan man blive medlem ved at henvende sig til en præst eller til kirkekontoret. 

Udmeldelse 

Udmeldelse af folkekirken kan ske ved skriftlig eller personlig henvendelse til kirkekontoret. Er man født før 1960 vedlægges dåbsattest.
Det er også muligt at sende en sikker e-mail til kirkekontoret. Send sikker mail
Vær opmærksom på, at man efter udtræden giver afkald på sit tilhørsforhold, hvilket i praktsis betyder, at man mister retten til kirkelig begravelse eller bisættelse.