Vielsesritual

Præludium

Bruden føres ind i kirken. Bruden går på faderens højre side.
Bruden sætter sig nærmest alteret (kirkens venstre side), brudgommen sidder overfor (kirkens højre side).    

1. salme   

Hilsen
Præsten siger: Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!   

Bøn 

Præsten siger: Lad os alle bede! Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig for livet, du gav os, og for alle dem, der har vist os kærlighed, fra vi var børn og indtil i dag. Vi beder dig: Giv os stadig, hvad vi behøver, og forny daglig vor indbyrdes kærlighed ved Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. (Menigheden svarer) Amen    

Bibellæsninger 

Alle rejser sig: Således står der skrevet: Da Gud havde skabt himlen og jorden, havet, solen, månen og stjernerne, planterne og dyrene sagde han: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« Og Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem.

Og vor Herre Jesus Kristus siger: Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: »Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød«? Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.

Og apostlen Paulus skriver: Bær hinandens byrder; således opfylder I Kristi lov. Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Amen   .  

2. salme 

Når salmen er sunget, holder præsten en tale til parret.

Bryllupstale 

Herefter rejser parret sig og kommer op til alteret.

Tilspørgsel 

Så tilspørger jeg dig NN (brudgommens navn) Vil du have NN (brudens navn) som hos dig står, til din ægtehustru?
 - Ja!
Vil du elske og ære hende, og leve med hende både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru, indtil døden skiller jer ad?
 - Ja!
Ligeså tilspørger jeg dig NN( brudens navn) Vil du have NN (brudgommens navn) som hos dig står, til din ægtemand?
 - Ja!
Vil du elske og ære ham, og leve med ham både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægtehustru bør leve med sin ægtemand, indtil døden skiller jer ad?
 - Ja!
Så giv hinanden hånd derpå! (parret rækker hinanden højre hånd)   Præsten lægger sin hånd på parrets hænder og siger: Eftersom I forud har lovet hinanden at ville leve sammen i ægteskab og nu har bekræftet dette for Gud og for os, som er her til stede, og givet hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer at være ægtefolk både for Gud og mennesker.   Her kan brud og brudgom evt. give hinanden vielsesringe. 

Velsignelsesbøn og Fadervor 

Lad os alle bede! (Mens brudeparret knæler, siger præsten med håndspålæggelse) Almægtige Gud, som skabte mand og kvinde til at leve sammen i ægteskab og velsignede dem, vi beder dig, velsign denne brud og brudgom; lad dem altid leve af din nåde og i indbyrdes kærlighed. Fader vor, du som er i himlene! Helliget vorde dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen. Fred være med jer!   

Velsignelsen

bruddeparret og menigheden står op) Herren velsigne dig og bevare dig! Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig! Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!* (Menigheden svarer) Amen. Amen. Amen (Brud og brudgom sætter sig i kirkens venstre side, brudgommen tættest på alteret).

3. salme

Efter salmen går brudeparret ud af kirken!