Vielse

VIELSE OG KIRKELIG VELSIGNELSE

For at blive viet eller få en kirkelig velsignelse i Gentofte Kirke, skal den ene eller begge af jer have bopæl i sognet.
Bor I ikke i Gentofte Sogn, har I mulighed for at blive viet eller få foretaget en kirkelig velsignelse, hvis:

– en af jer er døbt eller konfirmeret i Gentofte Kirke
– I har et barn, der er døbt i Gentofte Kirke
– I har nære pårørende, der bor i sognet (forældre eller børn)
– I tidligere har haft adresse i Gentofte Sogn (dette kan man finde ud af på sogn.dk)

Hvis I er borgerligt viede kan I få en kirkelig velsignelse – en handling, der på mange punkter ligner en kirkelig vielse.

Se vielsesritualet HER

DET PRAKTISKE

Aftale om vielse eller kirkelig velsignelse i Gentofte Kirke træffes med en af kirkens præster. 
Før vielsen skal I indhente en prøvelsesattest på Borgerservice/ Gentofte Rådhus. Attesten dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab.
Prøvelsesattesten skal herefter afleveres på kirkekontoret og må være max. 4 måneder gammel på vielsestidspunktet.
Endelig skal I også oplyse navn og adresse på to vidner, som vil overvære vielsen i kirken.
Det er gratis at ændre navn, ved navnefællesskab, i forbindelse med vielse. Læs mere her om navneændring.

OP TIL BRYLLUPPET

Ca. 14 dage før bryllupppet kontaktes præsten med henblik på samtale. Her gennemgås vielsens forløb og selve vielsesriutalet, ligesom der aftales samler og praktiske forhold. Læs mere her om selve bryllupsritualet
Hvilke bryllupssalmer kan man vælge? Her er nogle forslag til overvejelse: Bryllupssalmer
Se i øvrigt mere om vielse og bryllup på Kirkeministeriets Borgerportal og Folkekirken.dk.
Der må ikke kastes med ris foran kirken, men gerne rosenblade/ sæbebobler.

Til udryddelse af en meget udbredt misforståelse kan oplyses, at Gentofte Sogn ikke er det samme som Gentofte Kommune. Gentofte Kommune består af i alt 9 sogne, hvoraf Gentofte Sogn kun udgør en mindre del.

SALMER 

Mange salmer i Den Danske Salmebog (nyeste udgave udkom i juni 2003) kan bruges til bryllup.
Familiens traditioner, fortrolighed, skik og brug er ofte afgørende for mange brudepar. Normalt synges 3 salmer til et bryllup i Gentofte Kirke.

HER er nogle forslag på de hyppigst valgte salmer. Man skal være opmærksom på, at nogle af salmerne hører til på en bestemt årstid.

Gentofte Kirkekor synger til bl.a. vores vielser og bryllupper. Ønsker man solosang ved disse arrangementer, betales solosang med kendt salme eller sang fra Højskolesangbogen med DKr. 1.000 og solosang med ukendt salme/sang betales med DKr. 1.500