Vejkirke - åben kirke

Kirken er åben dagligt fra ca. 9 - 16. I kraft af sin markante synlighed og beliggenhed på Gentoftegades højeste punkt har Gentofte Kirke altid haft en central plads i mange menneskers bevidsthed. Fra i århundreder at udgøre landsbyens markante symbol som en af det gamle Gentoftes nordligst beliggende bygninger, er kirken i dag en integreret del af villabyen Gentofte.

Kirken og kirkegården får da ikke lov til at ligge stille hen. Der er flere aktiviteter ugen igennem. Ud over årets faste gudstjenester på søn- og helligdage er der ofte mange kirkelige handlinger. Hver gang klokkerne ringer, bliver forbipasserende mindet om at kirken er i brug.

I dagtimerne, når kirken ikke er i brug, står kirken åben for besøgende året rundt. Ikke så få bruger denne mulighed til at gå ind og sætte sig i stilhed - og komme på afstand fra gadens travlhed og larm. Det skyldes ikke mindst lysgloben i tårnrummet. Lysgloben dækker et behov hos mange mennesker som et middel og en gestus til at udtrykke det, der findes allerdybest inde: fx andagt, bøn, sorg, magtesløshed, glæde og taknemmelighed.
At tænde lys er en aktiv gestus, hvor man kan give synligt udtryk for noget - men uden ord. Lyset i midten af globen, symboliserer Jesus Kristus.