Ønskes vielse, bryllup eller kirkelig velsignelse foretaget i Gentofte Kirke, bedes man først kontakte kordegnekontoret eller en af præsterne for nærmere aftale herom (se navne og tlf. numre).

Efterfølgende bedes tilmelding udfyldt og sendt.


Tilmelding af vielse/bryllup og kirkelig velsignelse