AT GÅ TIL PRÆST

Konfirmandundervisningen finder sted fra sidst i september og frem til konfirmationerne i det 8. skoleår.
Undervisningen er tænkt som et socialt og udfordrende frirum, hvor vi går i dybden med kristendommens store tanker, dilemmaer og bibelhistorien.
Det forventes at konfirmanderne deltager aktivt i undervisningen, der
 varetages af sognepræst Adam Garff, sognepræst Dorte Østergaard Christensen og konfirmandlærer Sarah Toftager. Undervejs i forløbet kommer vi omtring store temaer som liv og død, kærlighed og tilgivelse, 12-tals-kulturen - og en del om, hvorfor vi netop ikke skal præstere overfor Gud.

Det hele foregår i Gentofte Kirke og i sognegården, Gentoftegade 23.  Undervisningen omfatter to ugentlige, sammenhængende lektioner á 45 minutter– dvs. 1,5 time. 
Vi begynder i uge 38 (23. september 2021) med et introduktionsmøde i kirken for konfirmander og forældre.
Undervisningen ligger på tirsdage (8. A) og torsdage (8. B og C) – begge dage kl. 14:30 – 16:00, og følger skoleårets ferieplan.
I 2022 vil der ekstraordinært være en ekstra klasse (8.D). Denne fordeles med 1/3 på de tre andre klasser.

Efter aftale med skolerne i Gentofte Kommune har konfirmanderne to skemafri dage, der er tiltænkt et heldagsprogram: for holdet 20/21 er det fredag d. 12. marts 2021. Eleverne fra Søgårdsskolen undervises i kirken af Adam Garff tirsdag kl. 08:15-09:00 efter aftale med skolen.

HVEM?

Konfirmandundervisning tilbydes elever fra Gentofte Skoles 8.-klasser og fra Søgårdsskolen.
Tilbuddet omfatter også skoleelever, som bor i sognet, men som går på andre skoler/privatskoler.

DATOER 2021 (Konfirmationer fremrykket til august grundet corona-situationen)

Konfirmationsgudstjenesterne finder almindeligvis sted på faste dage: sidste søndag i april og den første søndag i maj.
I 2021 dog på følgende dage:
Lørdag den 14. august kl. 10.00 og 12.00 (8.B+ 8.C),

Lørdag den 21. august kl. 12:30 (8.A) 
Elever fra Søgårdsskolen konfirmeres lørdag den 21. august kl. 10:30 

DATOER 2022

Søndag den 24. april kl. 10.00 (8.A), kl. 12.00 (8.D)
Søndag den 1. maj kl. 10:00 (8.B) og kl. 12:00 (8.C ).


Elever fra Søgårdsskolen konfirmeres på Store Bededag, fredag den 13. maj kl. 10:30.

TILMELDING 

Tilmeldingen åbner i begyndelsen af april, og skal ske inden uge 26 (lige inden skolernes sommerferie).
Inden sommerferiens afslutning vil alle indskrevne elever modtage en e-mail, hvor vi vil informere om undervisningsforløbets rammer og indhold samt om hvornår undervisningen begynder.

Tilmelding til konfirmationsforberedelse 2022