AT GÅ TIL PRÆST

Konfirmandundervisningen finder sted fra sidst i september og frem til konfirmationerne i det 8. skoleår.
Undervisningen er tænkt som et socialt og udfordrende frirum, hvor vi går i dybden med kristendommens store tanker, dilemmaer og bibelhistorien.
Det forventes at konfirmanderne deltager aktivt i undervisningen, der
 varetages af sognepræst Adam Garff, sognepræst Dorte Østergaard Christensen og konfirmandlærer Sarah Toftager. Undervejs i forløbet kommer vi omtring store temaer som liv og død, kærlighed og tilgivelse, 12-tals-kulturen - og en del om, hvorfor vi netop ikke skal præstere overfor Gud.

Det hele foregår i Gentofte Kirke og i sognegården, Gentoftegade 23.  Undervisningen omfatter to ugentlige, sammenhængende lektioner á 45 minutter– dvs. 1,5 time. 
Vi begynder i uge 38 (23. september 2021) med et introduktionsmøde i kirken for konfirmander og forældre.
Undervisningen ligger på tirsdage (8. A) og torsdage (8. B og C) – begge dage kl. 14:30 – 16:00, og følger skoleårets ferieplan.
I 2022 vil der ekstraordinært være en ekstra klasse (8.D). Denne fordeles med 1/3 på de tre andre klasser.

Efter aftale med skolerne i Gentofte Kommune har konfirmanderne to skemafri dage, der er tiltænkt et heldagsprogram: for holdet 20/21 er det fredag d. 12. marts 2021. Eleverne fra Søgårdsskolen undervises i kirken af Adam Garff tirsdag kl. 08:15-09:00 efter aftale med skolen.

HVEM?

Konfirmandundervisning tilbydes elever fra Gentofte Skoles 8.-klasser og fra Søgårdsskolen.
Tilbuddet omfatter også skoleelever, som bor i sognet, men som går på andre skoler/privatskoler.

DATOER 2021 (Konfirmationer fremrykket til august grundet corona-situationen)

Konfirmationsgudstjenesterne finder almindeligvis sted på faste dage: sidste søndag i april og den første søndag i maj.
I 2021 dog på følgende dage:
Lørdag den 14. august kl. 10.00 og 12.00 (8.B+ 8.C),

Lørdag den 21. august kl. 12:30 (8.A) 
Elever fra Søgårdsskolen konfirmeres lørdag den 21. august kl. 10:30 

DATOER 2022

Søndag den 24. april kl. 10.30 (8.A + 1/3 af 8. D),
Søndag den 1. maj kl. 10:00 (8.B + 1/3 af 8. D) og kl. 12:00 (8.C + 1/3 af 8. D).
Da der i 2022 skal konfirmeres en ekstra klasse fra Gentofte Skole, 8. D, og da dette spor kun findes på denne årgang, 
fordeles eleverne på de tre andre klasser. 


Elever fra Søgårdsskolen konfirmeres på Store Bededag, fredag den 13. maj kl. 10:30.

TILMELDING 

Tilmeldingen åbner i begyndelsen af april, og skal ske inden uge 26 (lige inden skolernes sommerferie).
Inden sommerferiens afslutning vil alle indskrevne elever modtage en e-mail, hvor vi vil informere om undervisningsforløbets rammer og indhold samt om hvornår undervisningen begynder.

Tilmelding til konfirmationsforberedelse 2022