BISÆTTELSE / BEGRAVELSE

Ønsker man en kirkelig begravelse eller bisættelse, retter man henvendelse til kirkekontoret eller til den præst, der skal forestå handlingen.
Kontakten kan også etableres via en bedemand. På vegne af familien aftaler bedemanden herefter tid og sted for begravelseshandlingen. 
 
Præsterne tager derpå kontakt til de nærmeste pårørende. Forud for den kirkelige handling har de nærmeste pårørende en samtale med præsten, hvor der også vælges salmer. Se nogle forslag på de hyppigst anvendte begravelsessalmer.
Ved (kiste)begravelse kaster præsten de tre skovle jord på kisten, når følget har forladt kirken og er samlet uden ved graven.
Ved bisættelse sker jordpåkastelsen i kirken, og kisten køres herefter til krematoriet.


I GENTOFTE KIRKE

​De normale tider for begravelse/ bisættelse i Gentofte Kirke er kl. 12:30 og kl. 14:00 (i særlige tilfælde også kl. 11:00) fra tirsdag til og med lørdag. Ingen aftaler indgås på mandage. Det er ikke muligt at leje/låne sognegården til gravkaffe.
Der er mulighed for at man kan sætte en blomst i hver bænkerække. Eller der kan bestilles lys i bænkerækkerne, pris fra 200,- kr.
Aftale træffes med kirkekontoret eller bedemand.

Ved jordbegravelse på Gentofte kirkegård kontaktes Gentofte Kommunes Begravelsesvæsen, Mariebjerg (se adr. og tlf. i adresselisten)