Gentofte Kirke er en del af folkekirken. Og så er kirken et enestående vidnesbyrd om næsten 850 års Gentofte-historie. 
Den ligger smukt i begyndelsen af Gentoftegade, på områdets højeste punkt, og har siden slutningen af 1100-tallet udgjort det naturlige omdrejningspunkt for områdets kirkeliv. Der er ikke meget tilbage af den oprindelige kirkebygning; hovedskibet er blevet forlænget, og siden er der blevet opført både våbenhus, tårn og nordskib. Kirken fremtræder derfor i det ydre som en gotisk landsbykirke, omgivet af den gamle kirkegård. Kirkens kamtakkede tårn blev opført omkring år 1500. 

Soluret, som er indmuret i tårnets sydvestlige hjørne, bærer årstallet 1774. Korpartiet fik sin nuværende udformning i 1757-1758, hvor der skete en gennemgribende ombygning af kirken. Manglende vedligeholdelse betød blandt andet, at hvælvingerne i kirken måtte fjernes. Selve kirkerummet blev udvidet, således at skib og kor blev samlet i et rum. Denne ændring skete samtidig med, at nordre sideskib blev bygget. 

I 2008 blev kirken udsmykket med 11 smukke og farverige glasmalerier af den internationalt anerkendte danske kunstner Per Kirkeby. Motiverne afspejler kunstnerens forestillinger om en række bibelske temaer. I 2012 blev altertavlen udskiftet, ligeledes med et maleri af Per Kirkeby, der rummer drama og kontraster.

Gentofte Kirke fremstår i dag som et vidnesbyrd om tidernes gang fra middelalderen til vore moderne tider. Den danner ramme om livets store begivenheder dåb, konfirmation, bryllup og begravelse, ligesom der hver søndag kl. 10.30 fejres højmesse i kirkerummet.
Ved kirken er der et rigt kulturliv med klassiske koncerter, foredrag, Det Danske Pigekor og sociale arrangementer. Dertil kommer en række tilbagevendende begivenheder med kirkens fødselsdag (1. søndag i februar), fastelavn,
pinsegudstjeneste i det fri, sommerudflugt, kirkebazar og Sankt Hans.