Menighedsrådet

Gentofte sogns menighedsråd har planlagt følgende møder i 2020:

Den 26. november. 

Menighedsrådsmøderne afholdes i Gentofte sognegård kl. 19:00

e-mail: 7111@sogn.dk   Send sikker e-mail


ENDELIGE RESULTAT AF MENIGHEDSRÅDSVALGET VED GENTOFTE KIRKE ÅR 2020

Gentofte Kirkes menighedsråd har afholdt valgforsamling d. 15. september og valgt den opstillede liste, som det allerede offentligt er annonceret.

Ved fristens udløb for opstilling af yderligere lister (d.13.10.20) er sådanne ikke fremkommet.

Valgforsamlingens resultat står derfor ved magt.

På valgbestyrelsen ved Gentofte Kirkes vegne, den 20. oktober 2020                     Claus Nissen                         


Claus Nissen

Niels Frimodt-Møller

Christian Lund

Bjarne Steenstrup 

Torben Vistisen

Bente Frimodt-Møller

Peter Reumert

Morten Kruse


Menighedsrådsformand
Claus Nissen

Næstformand
Niels Frimodt-Møller

Kasserer
Christian Lund

Kirkeværge
Bjarne Steenstrup 

Kontaktperson
Torben Vistisen

Øvrige medlemmer
Bente Frimodt-Møller
Eva Susanne Sonne
Peter Reumert
Winnie Hessing

Præster
Adam Garff
Dorte Østergaard Christensen
Hanne Bang (hospitalspræst)

Sekretær og regnskabsfører
Michael Sam Darvish, kordegn

Stedfortrædere
Peter Wolfsberg
Ellen Kirstine Nissen
Hanna Hjort
Anna Riis Kaagaard


Hvert år afholdes et menighedsmøde med offentlig adgang.

På menighedsmødet aflægges beretning om kirkens og menighedsrådets arbejde. Kirkens regnskab for det foregående år bliver gennemgået; og budgettet for det indeværende år fremlægges.

Denne dag er det muligt at kommentere kirkens aktiviteter, og komme med idéer til nye aktiviteter. Dette gør menighedsmødet forskelligt fra menighedsrådets møder, hvor der også er offentlig adgang uden mulighed for at kommentere.