Menighedsrådet

Gentofte sogns menighedsråd har planlagt følgende møder i 2020:

Den 29. januar, 19. marts, 14. maj, 27. august, 8. oktober, 26. november. 

Menighedsrådsmøderne afholdes i Gentofte sognegård kl. 19:00

e-mail: 7111@sogn.dk   Send sikker e-mail


Menighedsrådsformand
Claus Nissen

Næstformand
Niels Frimodt-Møller

Kasserer
Christian Lund

Kirkeværge
Bjarne Steenstrup 

Kontaktperson
Torben Vistisen

Øvrige medlemmer
Bente Frimodt-Møller
Eva Susanne Sonne
Peter Reumert
Winnie Hessing

Præster
Adam Garff
Dorte Østergaard Christensen
Hanne Bang (hospitalspræst)

Sekretær og regnskabsfører
Michael Sam Darvish, kordegn

Stedfortrædere
Peter Wolfsberg
Ellen Kirstine Nissen
Hanna Hjort
Anna Riis Kaagaard


Hvert år afholdes et menighedsmøde med offentlig adgang.

På menighedsmødet aflægges beretning om kirkens og menighedsrådets arbejde. Kirkens regnskab for det foregående år bliver gennemgået; og budgettet for det indeværende år fremlægges.

Denne dag er det muligt at kommentere kirkens aktiviteter, og komme med idéer til nye aktiviteter. Dette gør menighedsmødet forskelligt fra menighedsrådets møder, hvor der også er offentlig adgang uden mulighed for at kommentere.