Stillingsopslag

Sognepræst ved Gentofte Kirke

Opslået: 19/11 2018 Udløber: 03/12 2018

En stilling som sognepræst i Gentofte Pastorat i Helsingør Stift er ledig til besættelse fra den 1. januar 2019.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og

Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på

kr. 43.000,- årligt.

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet

vedlagt.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Helsingør Stift, Hestemøllestræde 3 A, 3000 Helsingør eller pr. e-mail: kmhel@km.dk. Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.


Gentofte sogn er beliggende ca. ti km nord for Københavns centrum med en menighed på ca. 4500 medlemmer.

Vi søger en præst, som kan udlægge evangeliet, således at teksten forstås både i sin oprindelige mening og i sin nutidige sammenhæng.

Ansøgeren må gerne være klar i sin dogmatik og empatisk i sin diakoni.

Ansøgeren må være indstillet på at indgå i og støtte flere af de aktiviteter, som - ud over forkyndelse, undervisning, diakoni og almen oplysning – trives i vor menighed, dvs. musik og korarbejde, foredragsaftener, kirkehøjskole, graviditetssamtaler, babysalmesang, minikonfirmand- og konfirmandforberedelse m.fl.

Menigheden rummer et betydeligt potentiale af entusiasme, erfaring og viden, som kan mobiliseres.

Kirketællingen for år 2017 viste 21.000 besøgende i kirke og sognegård.

Menighedsrådet består af 12 medlemmer inklusive tre præster. Der afholdes sædvanligvis ti møder årligt. Der har ikke været kampvalg siden 1918.

Kirke og sognegård betjenes af én kordegn, to kirketjenere samt en organist og et kirkekor med seks særdeles kompetente kirkesangere. Kirken er - sammen med to andre kirker i provstiet - hjemsted for ”Det danske Pigekor” med ca. 270 medlemmer i alderen seks til ca. 22 år, fordelt efter alder på fem kor ledede af professionelle dirigenter.

Kirken betjenes af tre præster: en kirkebogsførende præst på fuld tid, én præst på ½ tid ved kirken og ½ tid ved Gentofte Hospital (GH), samt en præst, hvis tjeneste er fordelt med 15% ved kirken og 85% ved GH. Samlet er der altså ca. 1 2/3 ”præstefunktion” ved kirken.

Gentofte Kirke (fra 1176) og præstegård er beliggende på kommunens højeste punkt, ca. 35 m over havet, mindre end 500 m fra Gentofte Sø (mod vest), få minutters gang fra Gentofte S-togsstation (mod nord), og Gentofte Hospital (mod øst) og Gentofte Bymidte (mod syd). Præstegården, fra 1845, er på 433 m2 (hvoraf 340 er beboelse og kontor) og nyistandsat i 2011. Præstegårdshaven (3000 m2 ) passes efter gældende regler.

Inden for en radius af ca. én km fra kirke og præstegård er to folkeskoler, én privatskole, talrige børneinstitutioner, ét gymnasium og en HF. I selve Gentofte Kommune er der talrige skoler, to HF’er og fire gymnasier.

Der er et godt og varieret butiks- og handelsliv, dels lokalt i bymidten, der har egen biograf, dels i kommunens handelsstrøg. S-tog afgår hvert 10. minut i myldretiden til Lyngby (5 minutter) og København (ca.15 minutter til centrum).

Menighedsrådet ved Gentofte Kirke

Forespørgsler bedes sendt til menighedsrådsformand Claus Nissen 

Mail: claus.nissen@dadlnet.dk - Mobil: 3153 4711.