Præsentation af Charlotte Dyremose

Som de fleste i menigheden ved, blev Sarah og Adam forældre til deres anden søn tidligere på året. Tiden er nu kommet til, at Adam går på forældreorlov i 3 måneder fra den 12. november 2021.

I den forbindelse er det med glæde, at vi kan byde sognepræst Charlotte Dyremose velkommen som vikar for Adam.
Navnet klinger sandsynligvis bekendt for nogen, idet Charlotte i en årrække har været medlem af Folketinget, hvor hun bl.a. var kirkepolitisk ordfører for sit parti og formand for Folketingets uddannelsesudvalg. Efter Folketingsperioden uddannede Charlotte sig til præst og fik embede i Slagslunde-Ganløse Sogne.

Fra menighedsrådet skal der lyde et stort og varmt velkommen til Charlotte. Vi glæder os til samarbejdet i den travle tid, der går ind med advent, jul, nytår og kirkens fødselsdag d. 6. februar 2022.