Præster


Sognepræst (kbf) Adam Garff

Gentoftegade 23, 2820 Gentofte

Træffes som regel tirsdag - fredag kl. 11 - 12 samt efter aftale

Tlf. 39 65 00 47

Mail: adg@km.dk

Send sikker mail

Mandag er fridag


Sogne- og hospitalspræst Dorte Østergaard Christensen

Træffes som regel i sognegården

tirsdag og torsdag og på hospitalet mandag og onsdag.

I øvrigt efter aftale.

Tlf. 40 12 99 98

Mail: doch@km.dk  

Send sikker mail

Mandag er fridag


Hospitals- og sognepræst Hanne Bang (har studieorlov indtil 1. december)

Pastor Ib Lauritsen er konstitueret i stillingen til 30. november.

Mobil: 52 11 31 88

Træffes som regel på Gentofte Hospital opgang 3A

Efter aftale tirsdag - fredag og weekend 

Tlf. 24 85 06 35

Mail: haba@km.dk  

Mandag er fridag