Præster

Sognepræst (Kbf.) Leif Ruhlmann Evald

Gentoftegade 23, 2820 Gentofte

Tlf: 39 65 00 47

Mail: lev@km.dk eller email@leifevald.dk

Træffes pr. telefon:

Tirsdag, onsdag og fredag 11 - 12,

torsdag 18 - 19

Ring venligst for aftale om besøg/samtale.

Mandag er fridag


Sogne- og hospitalspræst Hanne Bang

Træffes som regel i sognegården

tirsdag og torsdag og på hospitalet mandag og onsdag.

I øvrigt efter aftale.

Tlf. 39 65 24 35 / 24 85 06 35

Mail: haba@km.dk  

 

 


Hospitals- og sognepræst Tove Gade

Træffes som regel på Gentofte Hospital

Tirsdag - fredag 10 - 11 opg. 3A stuen

Tlf. 38 67 38 67

Tlf. 39 65 88 28

Mail: tga@km.dk

Mandag er fridag