Præster


Sognepræst (kbf) Adam Garff holder barselsorlov indtil 20. juni

Gentoftegade 23, 2820 Gentofte

Sognepræst Lotte Nielsen Forchammer varetager embedet i orlovsperioden

Mobil 24 24 43 34   Se mere om Lotte

Mail: lnf@km.dk 

Send sikker mail


Sogne- og hospitalspræst Dorte Østergaard Christensen

Træffes som regel i sognegården

tirsdag og torsdag og på hospitalet mandag og onsdag.

I øvrigt efter aftale.

Tlf. 40 12 99 98

Mail: doch@km.dk  

Send sikker mail

Fredag er fridag


Hospitals- og sognepræst Hanne Bang

Træffes som regel på Gentofte Hospital opgang 3A

Efter aftale tirsdag - fredag og weekend 

Tlf. 24 85 06 35

Mail: haba@km.dk  

Mandag er fridag