Præster


Kst. sognepræst (kbf.) Marie-Louise Impgaard Sørensen

Træffes efter aftale

Tlf: 51 44 16 60

Mail: mlos@km.dk

Mandag er fridag

 

 


Sogne- og hospitalspræst Hanne Bang

Træffes som regel i sognegården

tirsdag og torsdag og på hospitalet mandag og onsdag.

I øvrigt efter aftale.

Tlf. 24 85 06 35

Mail: haba@km.dk  

 


Hospitals- og sognepræst Tove Gade

Træffes som regel på Gentofte Hospital

Tirsdag - fredag 10 - 11 opg. 3A stuen

Tlf. 38 67 37 89

Tlf. 39 65 88 28

Mail: tga@km.dk

Mandag er fridag