Præster

Konstitueret sognepræst Christian Gottlieb

Træffes efter aftale i sognegården

Tlf: 39 65 00 47

Mail: cvg@km.dk

Mandag er fridag

 

NB: Sognepræst Leif Evald har studieorlov i perioden 1. oktober - 31. december.

 


Sogne- og hospitalspræst Hanne Bang

Træffes som regel i sognegården

tirsdag og torsdag og på hospitalet mandag og onsdag.

I øvrigt efter aftale.

Tlf. 39 65 24 35 / 24 85 06 35

Mail: haba@km.dk  

 


Hospitals- og sognepræst Tove Gade

Træffes som regel på Gentofte Hospital

Tirsdag - fredag 10 - 11 opg. 3A stuen

Tlf. 38 67 37 89

Tlf. 39 65 88 28

Mail: tga@km.dk

Mandag er fridag