MENIGHEDSRÅDET

Næste menighedsrådsmøde finder sted d. 24. november kl. 19-21 i Gentofte Kirkes sognegård. Møderne er offentlige.

e-mail: 7111@sogn.dk   Send sikker e-mail


PÅ MENIGHEDSRÅDSMØDET D. 26. NOVEMBER 2020 HAR MENIGHEDSRÅDET KONSTITUERET SIG SOM FØLGER:

Menighedsrådsformand
Claus Nissen

Næstformand og kontaktperson
Niels Frimodt-Møller

Kasserer
Christian Erik Lund

Kirkeværge
Bjarne Steenstrup 

Menige medlemmer
Torben Vistisen
Bente Frimodt-Møller
Peter Reumert
Morten Bang Cruse

Præster (fødte medlemmer)
Adam Garff
Dorte Østergaard Christensen
Hanne Bang


Stedfortrædere
Anne Devantier
Anne Dupont Frimodt-Møller
Ellen Kirstine Segnitz Nissen
Hanna Hjort 

Sekretær for menighedsrådet
Charlotte Schultz-Larsen


Hvert år afholdes et menighedsmøde med offentlig adgang.

På menighedsmødet aflægges beretning om kirkens og menighedsrådets arbejde. Kirkens regnskab for det foregående år bliver gennemgået; og budgettet for det indeværende år fremlægges. Denne dag er det muligt at kommentere kirkens aktiviteter, og komme med idéer til nye aktiviteter. 
Dette gør menighedsmødet forskelligt fra menighedsrådets møder, hvor der også er offentlig adgang uden mulighed for at kommentere. 


Referater fra årets menighedsrådsmøder (PDF):

Januar 2021

Marts 2021

April 2021

Maj 2021

August 2021

Oktober 2021