Stillingsopslag

Gentofte Kirke søger en organist og korleder til ledelse af kirkens musikalske aktiviteter i forbindelse med højmesser, kirkelige handlinger, igennem koncerter og ungdomskorarbejde m.v. i samarbejde med de to nabosogne Ordrup og Jægersborg.

Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: 
torsdag den 11. marts 2021 kl. 12

En stilling som organist på 37 timer ugentligt ved Gentofte Kirke er ledig pr. 1. maj 2021 eller snarest derefter

Stillingen omfatter:

 • gudstjenester, kirkelige handlinger og en månedlig gudstjeneste på Gentofte Hospital.
 • ledelse af kirkens professionelle kor på 6 sangere.
 • akkompagnement af Det Danske Pigekor under ledelse af Pia Boysen og Clara Smedegaard.
 • lejlighedsvis medvirken ved konfirmationsforberedelse, foredrag, kirkefrokoster og andre arrangementer. 
 • Planlægning af ca. ti koncerter årligt. 
 • deltagelse i et personalemøde (”kalendermøde”), sædvanligvis én gang ugentligt (torsdag morgen)
 • diverse.

Vi forventer:

 • at du er uddannet organist fra konservatoriet eller en tilsvarende institution i ind- eller udland.
 • behersker kordirektion i et a cappella repertoire. 
 • kan akkompagnere Det Danske Pigekor, som også fremfører rytmisk musik. 
 • ønsker og formår at blive del af et godt arbejdsfællesskab.
 • en imødekommende tilgang til de opgaver, som du vil komme til at stå overfor. 
 • er en selvstændigt arbejdende ”teamplayer.”

Vi kan tilbyde:

 • et velklingende Frobenius-orgel på 35 stemmer og et flygel i kirken.
 • frihed til og gode muligheder for realisering af de musikalske projekter, du måtte ønske.
 • kontor i sognegården.
 • et velfungerende samarbejde med de øvrige ansatte, formaliseret ved bl.a. de ugentlige kalendermøder.
 • et godt arbejdsmiljø, præget af imødekommenhed og en behagelig omgangstone (grøn smiley fra Arbejdstilsynet).

Oplysninger om Gentofte sogn og kirke.

Gentofte sogn har 5652 indbyggere, hvoraf 3905 er medlemmer af folkekirken (pr. 1/1 2021).
Menighedsrådet består af otte valgte medlemmer og tre præster. To af præsterne betjener både Gentofte Kirke og Gentofte Hospital. Kirkens ansatte er: én organist, seks standardkorsangere, én kordegn og to kirketjenere. Kirkebygningen er opført ca. år 1176, kirkegården er lige så gammel og ejet af Gentofte Kommune.

Løn- og ansættelsesforhold m.v.:

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. 

Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg. Se i ø. annonce på Docs. 

Menighedsrådet kan oplyse, at der indhentes referencer, straffeattest og børneattest. 

For nærmere oplysninger, kontakt venligst
- menighedsrådsformand Claus Nissen, tlf. 3153 4711
- og/eller korleder Pia Boysen, tlf. 4110 4136
- og/eller kirkebogsførende sognepræst Adam Garff, tlf. 39650047

Tidsplan

Ansøgningsfrist: Torsdag d. 11. marts kl. 12.

Ansøgning med relevante bilag sendes pr.(sikker) mail til:  7111fortrolig@sogn.dk 

Prøvespil og samtaler i uge 12.

                                                                                       Menighedsrådet ved Gentofte Kirke