Baryton/bas søges

Gentofte Kirkekor søger en ny baryton/bas, der hurtigst muligt (efter aftale) kan slutte sig til kirkekoret bestående af 6 professionelle sangere.

Gentofte Kirkekor søger en ny baryton/bas, der hurtigst muligt (efter aftale) kan slutte sig til kirkekoret bestående af 6 professionelle sangere.
Koret synger motetter hver søndag til højmesse, samt adskillige årlige koncerter, blandt andet fejring af Sankt Hans og nogle gange opførelser af oratorier som Johannespassionen eller Messias.
Vores nuværende kormedlemmer har alle aktive sangkarrierer, som koncert-/operasolister eller er medlemmer af Københavns førende kammerkor som Ars Nova og Mogens Dahl.
Ansøgere bør ideelt have (eller studere til) en uddannelse i sang eller have andre musikalske kvalifikationer, der er forenelige med korets arbejde.
Koret fordeler selv tjenester til de ugentlige dåb, bisættelser m.m. Lønnen er omkring 6.400 kr om måneden
Send venligst et CV og et kort ansøgningsbrev til organist James Sherlock på gentoftemusic@gmail.com. Du kan også inkludere (ikke obligatorisk) et link til en kort optagelse.
**
Gentofte Kirkekor is advertising for a new baritone/bass, to join a choir of 6 professional singers, to start as soon as possible (by agreement).
The choir sings motets each Sunday Højmesse, as well as several concerts each year which include celebrations of Sankt Hans, and sometimes performances of oratorios such as the Johannes-Passion or the Messiah.
Our present choir members all have active singing careers, as concert/operatic soloists or members of Copenhagen's leading chamber choirs such as Ars Nova and Mogens Dahl.
Applicants should ideally have (or be studying for) a degree in singing, or hold other musical qualifications that are compatible with the work of the choir.
The choir themselves divide duties for the weekly Baptisms, Funerals and weddings, etc etc. The salary is c. 7.000kr per month.
Please send a CV and short application letter to the Organist, James Sherlock, at gentoftemusic@gmail.com. You may also include (but not obligatory) a link to a short recording.