Vielse

Aftale om vielse eller kirkelig velsignelse i Gentofte Kirke træffes med en af kirkens præster. For at blive viet i Gentofte Kirke forudsættes dog, at en af parterne eller begge har bopæl i sognet, eller på anden måde er tilknyttet sognet og kirken.

Efter indgået aftale med præsten rettes henvendelse til kirkekontoret, hvor der anmodes om aflevering af de formelle og praktiske oplysninger/ønsker om vielsen som indtastes og sendes til kirkekontoret via følgende link Vielsesanmeldelse.
Herunder navn og adresse på to vidner, som vil overvære vielsen i kirken.

Herudover sendes/afleveres en prøvelsesattest til kirkekontoret, udstedt af borgerservice, Gentofte Rådhus.

Det er gratis at ændre navn, ved navnefællesskab, i f. m. vielse.
Navneændring tryk her

Nogle uger før brylluppet aftales besøg hos præsten, ved hvilket vielsens liturgi og ritual gennemgås nøje, der aftales salmer, ligesom der bliver lejlighed til at gennemdrøfte detaljer og praktiske forhold.

Hvordan er bryllupsritualet?

Hvilke bryllupssalmer kan man vælge? Her er nogle forslag til overvejelse: Bryllupssalmer

Se i øvrigt mere om vielse og bryllup på Kirkeministeriets Borgerportal og Folkekirken.dk.

Til udryddelse af en meget udbredt misforståelse kan oplyses, at Gentofte sogn ikke har den samme geografiske udstrækning som Gentofte Kommune. (Gentofte Kommune består af i alt 9 sogne, hvoraf Gentofte sogn kun udgør en mindre del).