Navngivning


Inden 6 måneder efter fødslen skal barnet have et navn.

Skal barnet døbes, sker anmeldelsen af navnet normalt samtidig med at forholdene omkring dåben aftales med kirkekontoret.

Skal barnet ikke døbes, eller navngives før dåben, udfyldes blanketten "Navngivning"

Hvad skal barnet hedde? Du kan hente inspiration og læse om reglerne for fornavne, mellemnavne og efternavne på Ankestyrelsens hjemmeside.

Du er også velkommen til at kontakte kordegnen for vejledning om lovgivningen for navne.