Navneændring


Du kan søge om at ændre dit eller dit barns fornavn, mellemnavn eller efternavn via Selvbetjening på www.borger.dk

Ved navneændring for dit barn er det en forudsætning, at du har forældremyndigheden over det barn, du ansøger om navneændring for. Har kun den ene af forældrene del i forældremyndigheden, skal den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, oplyses om den ønskede navneændring.

Ved navneændring: Gå til selvbetjening her

Ved navneændring betales et gebyr på kr. 505,- med Dankort

Gebyret kan ikke indbetales til kirkekontoret.

Det er gebyrfrit at ændre navn, ved navnefællesskab, i f. m. vielse

Ankestyrelsens regler vedrørende navneændring kan hentes her

Du er velkommen til at kontakte kordegnekontoret for nærmere vejledning.