Medlemskab af folkekirken


Indmeldelse

Man bliver medlem af Den evangelisk-lutherske Folkekirke, når man bliver døbt i kirken med den kristne dåb. Hvis man er døbt i en anden (anerkendt) kirke, eller på et tidspunkt har været meldt ud af folkekirken, kan man blive medlem ved at henvende sig til en præst eller til kirkekontoret. 


Udmeldelse af folkekirken kan ske ved skriftlig eller personlig henvendelse til kirkekontoret. Er man født før 1960 vedlægges dåbsattest.

Vær opmærksom på, at efter udtræden giver man afkald på et tilhørsforhold, og rent praktisk mister man bl.a. også retten til kirkelig begravelse eller bisættelse.