Konfirmation 2018 - 2019

Konfirmandundervisningen finder sted i perioden september – maj i det 8. skoleår.

Indskrivning for kommende konfirmander afholdes normalt i april – juni måned for de 7.-klasses elever, som vil tilmelde sig næste skoleårs konfirmandundervisning.

Hvem?
Elever fra Gentofte Skoles 8.-klasser tilbydes konfirmandundervisning ved Gentofte Kirke, dette gælder også konfirmander, som bor i sognet, men, som går på andre skoler/privatskoler. Endvidere er der en lang tradition for at oprette et konfirmandhold for elever fra Søgårdsskolen.

Konfirmationsdage i 2019
Konfirmationsgudstjenesterne holdes hvert år på faste dage: sidste søndag i april og den første søndag i maj.
I 2019 kommer konfirmationerne til at foregå følgende dage:
Søndag den 28. april kl. 10:00 (8.A),
Søndag den 5. maj kl. 10:00 (8.B) og kl. 12:00 (8.C).
Elever fra Søgårdsskolen konfirmeres Store Bededag, fredag den 17. maj kl. 10:30.

Undervisningen
Selve konfirmandundervisningen vil foregå i Gentofte Kirke og Sognegård, Gentoftegade 23. Den omfatter ugentlig 2 sammenhængende lektioner – dvs. 1,5 time. Den begynder i uge 39 og frem til konfirmationen i foråret 2019, kommer til at foregå på tirsdage (for 8. A) og torsdage (for 8. B og C) – begge dage kl. 14:30 – 16:00,

Undervejs afholdes der – efter aftale med skolerne i Gentofte Kommune - to hele undervisningsdage: henholdsvis en torsdag i november 2018 og en fredag i marts 2019. Undervisningen følger i øvrigt skoleårets ferieplan. Undervisningen foretages af sognepræst Leif Evald og af sognepræst Hanne Bang samt af konfirmandunderviser, stud. theol. Thomas Neergaard.

Indskrivning sker online smiley 
Udfyld tilmeldingsformularen ved at klikke på menuen til venstre (åbnes i maj 2018).
Tilmelding skal ske senest uge 26 (lige inden skolernes sommerferie).
Inden sommerferiens afslutning vil alle indskrevne konfirmander modtage en bekræftelse pr. e-mail fra os.

heartlig hilsen

Leif Evald og Hanne Bang