Konfirmation 2020 - 2021

Konfirmandundervisningen finder sted fra midten af september 2020 frem til konfirmationerne i det 8. skoleår. Indskrivning af konfirmander sker i marts – juni for de nuværende 7.-klasses elever, som ønsker at følge det kommende skoleårs konfirmandundervisning.

Hvem?

Konfirmandundervisning tilbydes elever fra Gentofte Skoles 8.-klasser og fra Søgårdsskolen.

Tilbuddet omfatter også skoleelever, som bor i sognet, men som går på andre skoler/privatskoler.

Konfirmationsdage i 2021
Konfirmationsgudstjenesterne holdes hvert år på faste dage: sidste søndag i april og den første søndag i maj.

Konfirmationsgudstjenesterne holdes hvert år på faste dage: sidste søndag i april og den første søndag i maj. I 2021 på følgende dage:
Søndag den 25. april kl. 10:00 (8.A),
Søndag den 2. maj kl. 10:00 (8.B) og kl. 12:00 (8.C).

Elever fra Søgårdsskolen konfirmeres Store Bededag, fredag den 30. april kl. 10:30.

Undervisningen:
Konfirmandundervisningen foregår i Gentofte Kirke og i sognegården, Gentoftegade 23.
Undervisningen omfatter to ugentlige, sammenhængende lektioner – dvs. 1,5 time.
Vi begynder i uge 38 med et introduktionsmøde i kirken for konfirmander og forældre.
Undervisningen ligger på tirsdage (8. A) og torsdage (8. B og C) – begge dage kl. 14:30 – 16:00, og følger skoleårets ferieplan.

Efter aftale med skolerne i Gentofte Kommune har konfirmanderne to skemafri dage, der er tiltænkt et heldagsprogram: torsdag d. 29. oktober 2020 og fredag d. 12. marts 2021. Undervisningen varetages af sognepræst Adam Garff og sognepræst Dorte Østergaard Christensen samt af konfirmandunderviser Sarah Toftager.

Elever fra Søgårdsskolen undervises i kirken af Adam Garff tirsdag kl. 08:15-09:00 efter særlig aftale med skolen.

Tilmelding til konfirmationsforberedelse 2021 er åben her

Tilmelding skal ske senest uge 26 (lige inden skolernes sommerferie).

Inden sommerferiens afslutning vil alle indskrevne elever modtage en e-mail, hvor vi vil informere om undervisningsforløbets rammer og indhold samt advisere om hvornår undervisningen begynder.

De bedste hilsner

Adam Garff, Dorte Østergaard Christensen og Sarah Toftager