Konfirmation 2020 - 2021

Konfirmandundervisningen finder sted i perioden september – maj i det 8. skoleår.

Indskrivning for kommende konfirmander afholdes normalt i marts – juni måned for de 7.-klasses elever, som vil tilmelde sig næste skoleårs konfirmandundervisning.

Hvem?
Elever fra Gentofte Skoles 8.-klasser tilbydes konfirmandundervisning ved Gentofte Kirke, dette gælder også skoleelever, som bor i sognet, men, som går på andre skoler/privatskoler. Endvidere er der en lang tradition for at oprette et konfirmandhold for elever fra Søgårdsskolen.

Konfirmationsdage i 2021
Konfirmationsgudstjenesterne holdes hvert år på faste dage: sidste søndag i april og den første søndag i maj.

I 2021 kommer konfirmationerne til at foregå følgende dage:
Søndag den 25. april kl. 10:00 (8.A),
Søndag den 2. maj kl. 10:00 (8.B) og kl. 12:00 (8.C).

Elever fra Søgårdsskolen konfirmeres Store Bededag, fredag den 7. maj kl. 10:30.

Undervisningen
Selve konfirmandundervisningen vil foregå i Gentofte kirke og sognegård, Gentoftegade 23. Den omfatter ugentlig 2 sammenhængende lektioner – dvs. 1,5 time. Den begynder i uge 38 og frem til konfirmationen i foråret 2021, kommer til at foregå på tirsdage (for 8. A) og torsdage (for 8. B og C) – begge dage kl. 14:30 – 16:00, Undervisningen følger i øvrigt skoleårets ferieplan.

Undervejs afholdes der – efter aftale med skolerne i Gentofte Kommune - to hele undervisningsdage: henholdsvis en torsdag i november 2020 og en fredag i marts 2021. Undervisningen følger i øvrigt skoleårets ferieplan. Undervisningen foretages af sognepræst Adam Garff og af sognepræst Dorte Østergaard Christensen samt af en konfirmandunderviser.

Elever fra Søgårdsskolen undervises af Adam Garff. Undervisningen finder normalt sted hver tirsdag formiddag, dog efter særlig aftale med skolen.

Indskrivning bliver åbnet her i begyndelsen af marts via et link her på siden. Vær venlig ikke at begynde tilmelding, før vi sætter linket ind her! 

Tilmelding skal ske senest uge 26 (lige inden skolernes sommerferie).

Inden sommerferiens afslutning vil alle indskrevne elever modtage en e-mail, hvor vi vil informere om undervisningsforløbets rammer og indhold samt advisere om hvornår undervisningen begynder.

heartlig hilsen

Adam Garff