Konfirmation 2018 - 2019

Konfirmandundervisningen finder sted i perioden september – maj i det 8. skoleår.

Indskrivning for kommende konfirmander afholdes normalt i april – juni måned for de 7.-klasses elever, som vil tilmelde sig næste skoleårs konfirmandundervisning.

Hvem?
Elever fra Gentofte Skoles 8.-klasser tilbydes konfirmandundervisning ved Gentofte Kirke, dette gælder også skoleelever, som bor i sognet, men, som går på andre skoler/privatskoler. Endvidere er der en lang tradition for at oprette et konfirmandhold for elever fra Søgårdsskolen.

Konfirmationsdage i 2019
Konfirmationsgudstjenesterne holdes hvert år på faste dage: sidste søndag i april og den første søndag i maj.

I 2019 kommer konfirmationerne til at foregå følgende dage:
Søndag den 28. april kl. 10:00 (8.A),
Søndag den 5. maj kl. 10:00 (8.B) og kl. 12:00 (8.C).
​Desuden tilbydes en valgfri mulighed: Søndag den 28. april kl. 12:00.

Elever fra Søgårdsskolen konfirmeres Store Bededag, fredag den 17. maj kl. 10:30.

Undervisningen
Selve konfirmandundervisningen vil foregå i Gentofte Kirke og Sognegård, Gentoftegade 23. Den omfatter ugentlig 2 sammenhængende lektioner – dvs. 1,5 time. Den begynder i uge 38 og frem til konfirmationen i foråret 2019, kommer til at foregå på tirsdage (for 8. A) og torsdage (for 8. B og C) – begge dage kl. 14:30 – 16:00, Undervisningen følger i øvrigt skoleårets ferieplan.

Undervejs afholdes der – efter aftale med skolerne i Gentofte Kommune - to hele undervisningsdage: henholdsvis en torsdag i november 2018 (1. november)  og en fredag i marts 2019 (15. marts). Undervisningen følger i øvrigt skoleårets ferieplan. Undervisningen foretages af sognepræst Leif Evald og af sognepræst Hanne Bang samt af konfirmandunderviser, stud. theol. Thomas Neergaard.

Elever fra Søgårdsskolen undervises af Leif Evald. Undervisningen finder normalt sted hver tirsdag formiddag, dog efter særlig aftale med skolen.

Indskrivning sker online smiley

Udfyld tilmeldingsformularen her

Tilmelding skal ske senest uge 26 (lige inden skolernes sommerferie).

Inden sommerferiens afslutning vil alle indskrevne elever modtage en e-mail, hvor vi vil informere om undervisningsforløbets rammer og indhold samt advisere om hvornår undervisningen begynder.

heartlig hilsen

Leif Evald og Hanne Bang