Dåb

Dåb foregår i forbindelse med søndagsgudstjenesten i Gentofte Kirke. 
Hvis man ønsker barnet døbt af en bestemt præst eller på en bestemt dato, træffes først aftale med præsten, derefter kontaktes kirkekontoret.

Oplysningerne indtastes og sendes til kirkekontoret via menuen til venstre Tilmelding til dåb.

Der skal være mindst 2 faddere og der kan højest være 5 faddere, inkl. gudfar/gudmor. Man skal være døbt og over konfirmationsalderen for at kunne stå fadder. Ved dåben bliver man medlem af Den danske Folkekirke.

Ca. 14 dage før dåben rettes henvendelse til den pågældende præst for at aftale tid til en dåbssamtale. Ved denne dåbssamtale bliver gudstjenestens forløb og især dåbsritualet gennemgået, samtidig med at dåbens betydning og teologiske indhold bliver understreget.
Se i øvrigt mere om dåb her.

Det er ikke tilladt at fotografere eller filme under gudstjenesten. Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at tage billeder ved døbefonden sammen med præsten.

Du kan læse om reglerne for fornavne, mellemnavne og efternavne på Ankestyrelsens hjemmeside.

Dåb er ikke kun for små børn
Man kan kun blive døbt én gang, men blev du ikke døbt som barn, kan du blive det som ung eller voksen.
Læs mere om voksendåb her

Dåbsfolder:

Gentofte provsti har udgivet en dåbsfolder, for at sætte fokus på dåben. Download folderen her