Begravelse - Bisættelse


Aftale om begravelse eller bisættelse i Gentofte Kirke træffes med en af præsterne.
Har afdøde bopæl udenfor Gentofte sogn, kan højtideligheden godt finde sted i Gentofte Kirke, men da bliver det ved præsten i bopælssognet, som da i stedet kontaktes.

Hvilke salmer kan man synge ved en bisættelse eller begravelse? Se nogle forslag på de hyppigst anvendte salmer: begravelsessalmer.

Der er mulighed for at man kan sætte en blomst i hver bænkerække. Eller der kan bestilles lys i bænkerækkerne, pris fra 200,- kr. Aftale træffes med kirkekontoret eller bedemand.

De praktiske ting i forbindelse med en begravelse eller bisættelse vil sædvanligvis blive varetaget af en bedemandsforretning, som de pårørende tager kontakt med.

De normale tider for begravelser og bisættelse i Gentofte kirke er kl. 12:30 og kl. 14:00 (i særlige tilfælde også kl. 11:00) fra tirsdag til og med lørdag.
Ingen aftaler indgås på mandage.

Ved jordbegravelse på Gentofte kirkegård kontaktes Gentofte Kommunes Begravelsesvæsen, Mariebjerg (se adr. og tlf. i adresselisten)