Begravelse - Bisættelse


Aftale om begravelse eller bisættelse i Gentofte Kirke træffes med en af præsterne.

Hvilke salmer kan man synge ved en bisættelse eller begravelse? Se nogle forslag på de hyppigst anvendte begravelsessalmer.

Der er mulighed for at man kan sætte en blomst i hver bænkerække. Eller der kan bestilles lys i bænkerækkerne, pris fra 200,- kr. Aftale træffes med kirkekontoret eller bedemand.

De praktiske ting i forbindelse med en begravelse eller bisættelse vil sædvanligvis blive varetaget af en bedemandsforretning, som de pårørende tager kontakt med.

De normale tider for begravelser og bisættelse i Gentofte Kirke er kl. 12:30 og kl. 14:00 (i særlige tilfælde også kl. 11:00) fra tirsdag til og med lørdag.
Ingen aftaler indgås på mandage.

Det er ikke muligt at leje/låne sognegården til gravkaffe!

Ved jordbegravelse på Gentofte kirkegård kontaktes Gentofte Kommunes Begravelsesvæsen, Mariebjerg (se adr. og tlf. i adresselisten)