Opdateret 21. januar 2021:
 
Kirken er et rum for eftertanke, bøn og stilhed. Et helt nødvendigt rum i en ekstraordinær tid, hvor verden udenfor kirkedørene er foranderlig og kan virke usikker. Derfor er kirkerummet stadigvæk åbent i dagtimerne. 
Ligeledes afholdes der gudstjeneste hver søndag kl. 1030 i kirken, dog med følgende restriktioner:
 
Maks. 35 deltagere, ingen fællessang, 2 meters afstand og gudstjenester af maks. 30 minutters varighed. Højmesserne vil blive gennemført som 30-minutters andagter med læsninger, bønner, salmer (sunget af koret), orgelmusik og en prædiken. 
 
De kirkelige handlinger, dåb, bryllup og bisættelse/begravelse, afvikles som hidtil og med samme restriktioner.
Men er også velkommen til at kontakte kirkens præster for en samtale. 
 
Læs hele vejledningen fra Kirkeministeriet herunder: