19 aug

  Højmesse, 12. s. e. Trinitatis

  Højmesse

  Søndag 19. august kl. 10:30 - 11:30

  Gentofte Kirke


  26 aug

  Højmesse, 13. s. e. Trinitatis

  Højmesse

  Søndag 26. august kl. 10:30 - 11:30

  Gentofte Kirke


  2 sep

  Højmesse, 14. s. e. Trinitatis

  Højmesse

  Søndag 2. september kl. 10:30 - 11:30

  Gentofte Kirke


  9 sep

  Højmesse, 15. s. e. Trinitatis

  Højmesse

  Søndag 9. september kl. 10:30 - 11:30

  Gentofte Kirke


  16 sep

  Høstgudstjeneste

  Højmesse

  Søndag 16. september kl. 10:30 - 11:30

  Gentofte Kirke


  23 sep

  Højmesse 17. s. e. Trinitatis

  Højmesse

  Søndag 23. september kl. 10:30 - 11:30

  Gentofte Kirke


  30 sep

  Højmesse 18. s. e. Trinitatis

  Højmesse

  Søndag 30. september kl. 10:30 - 11:30

  Gentofte Kirke


  6 okt

  Børnegudstjeneste med børnekoret

  Børnegudstjeneste

  Lørdag 6. oktober kl. 11:00 - 12:00

  Gentofte Kirke


  7 okt

  Højmesse 19. s. e. Trinitatis

  Højmesse

  Søndag 7. oktober kl. 10:30 - 11:30

  Gentofte Kirke


  14 okt

  Højmesse 20. s. e. Trinitatis

  Højmesse

  Søndag 14. oktober kl. 10:30 - 11:30

  Gentofte Kirke


  21 okt

  Højmesse 21. s. e. Trinitatis

  Højmesse

  Søndag 21. oktober kl. 10:30 - 11:30

  Gentofte Kirke


  28 okt

  Højmesse 22. s. e. Trinitatis

  Højmesse

  Søndag 28. oktober kl. 10:30 - 11:30

  Gentofte Kirke


  4 nov

  Højmesse Allehelgens søndag

  Højmesse

  Søndag 4. november kl. 10:30 - 11:30

  Gentofte Kirke


  11 nov

  Højmesse 24. s. e. Trinitatis

  Højmesse

  Søndag 11. november kl. 10:30 - 11:30

  Gentofte Kirke


  18 nov

  Højmesse 25. s. e. Trinitatis

  Højmesse

  Søndag 18. november kl. 10:30 - 11:30

  Gentofte Kirke