ERIK og MAGDA Sterregaards MINDEFOND

 

Det er muligt at søge Erik og Magda Sterregaards Mindefond til:

 • Opmuntring og understøttelse af trængende ældre og enlige i Gentofte Kommune,
  samt tilskud til underholdning, udflugter, inventar og kunst m.m. til væresteder,
  foreninger, menighedsplejer med videre i Gentofte.

 • Vanskeligt stillede børn og uddannelse af unge bosiddende i Gentofte Kommune
  samt til projekter, der fremmer undervisning for forældreløse eller ubemidlede børn 
  i udviklingslande.

 • Børne- og ungdomsarbejde primært i Dyssegaards sogn, sekundært i Gentofte 
  Kommune i øvrigt.

 

 

For at komme i betragtning skal fondens ansøgningsskema benyttes.

Da Erik og Magda Sterregaards Mindefond er overgået til digital ansøgning, kan der kun søges digitalt og ansøgningsskemaet tilgås fra https://www.legatbogen.dk/erik-og-magda-sterregaards-mindefond

Begrundede ansøgninger skal være modtaget senest den 23. oktober 2022 for at
komme i betragtning ved årets udlodninger. Det er gratis at søge.


Erik og Magda Sterregaards Mindefond
v/sognepræst Thue Pedersen
Dyssebakken 8, 2900 Hellerup.
Mail: tup@km.dk