Søg René Lublin fonden for værdigt trængende borgere i Gentofte Kommune

Fonden er oprettet af René Lublin, der var Gentofte borger, der ønskede at betænke værdigt trængende Gentofte borgere.

Fonden er beskeden med en formue på anslået kr. 400.000,-.

Borgere, der har behov for støtte af økonomisk art opfordres til at søge ved at indsende en kort begrundet ansøgning med årsopgørelse for 2021 enten pr. mail til sb@embolex.dk eller pr. post til Embolex, Strandvejen 60, 2900 Hellerup.

Midlerne fordeles efter de forskellige ansøgeres behov og antallet af ansøgere.

Ansøgningsfristen er 12. december 2022 kl. 12.00