Legater til enlige, vanskeligt stillede

Fonden Gentofte-Lyngby Hospital yder økonomisk støtte til vanskeligt stillede enlige mænd og kvinder, som har bopæl i Gentofte eller Lyngby-Taarbæk Kommune, i det omfang de pågældende efter gældende regler ikke har mulighed for at opnå tilstrækkelig støtte fra det offentlige. Hent ansøgningsskemaet her.

Af fondens midler kan udbetales et antal legatportioner á ca. 5.000 kr.

Ansøgere, der tidligere har modtaget legatet kan ikke forvente at komme i betragtning, såfremt der er kvalificerede ansøgninger nok.

Ansøgningsskema kan også fås ved indsendelse af en frankeret svarkuvert til:

Sankt Lukas Stiftelsen
Att. Amalie Stenhøj Andersen
Bernstorffsvej 20A
2900 Hellerup

Ansøgningen skal sendes til: Sankt Lukas Stiftelsen (se adresse ovenfor) eller indscannes og mailes til: fondenglh@sanktlukas.dk. Mærk kuverten ”Fonden Gentofte-Lyngby Hospital”.

Ansøgningsfrist: 22. oktober 2021

Ansøgere der ikke har modtaget brev fra fonden inden den 18. december 2021, er ikke kommet i betragtning.