Opdateret 28. januar 2021:
 
Gentofte Kirke er et rum for eftertanke, bøn og stilhed. Et helt nødvendigt rum i en ekstraordinær tid, der præges af omvæltninger og usikkerhed. Derfor er kirkerummet åbent i dagtimerne. Ligeledes afholdes der gudstjeneste hver søndag kl. 1030 i kirken, dog med følgende restriktioner:
 
Maks. 35 deltagere, ingen fællessang, 2 meters afstand og gudstjenester af maks. 30 minutters varighed. Højmesserne vil blive gennemført som 30-minutters andagter med læsninger, bønner, salmer (sunget af koret), orgelmusik og en prædiken. 
 
De kirkelige handlinger, dåb, bryllup og bisættelse/begravelse, afvikles som hidtil og efter ovenstående restriktioner. 
Men er altid velkommen til at kontakte kirkens præster for en samtale. 
 
Alle andre aktiviteter (koncerter, fredagsmøder og aktiviteter i sognegården) er udskudt. I første omgang indtil d. 28. februar 2021, eller indtil sundhedsmyndighederne ændrer retningslinjerne for større forsamlinger.
 
Læs hele vejledningen fra Kirkeministeriet herunder: