I foråret 2022 ligger forløbet i uge 8-14 (påskeferie uge 15) samt uge 16-18 = 10 gange.
OBS! Fra 2022 vil babysalmesang ligge om onsdagen.