Koncerter


Frans Schubert WINTERREISE
Fredag den 23/10 Kl.16.30
Martin Hatlo · Baryton, Ruben Munk · Klaver

Koncert med Baroktrioen Ensemble Veracini
Fredag den 20/11 Kl 16.30
Jesenka Balic Zunic · Barokviolin,
Kate Hearne · Barokcello og Blokfløjte, Ruben Munk · Cembalo
Musik af F. Veracini og G.A.Piani

Julekoncert med Gentofte Kirkes Kor (OBS! Dato ændret!).
Torsdag den 10/12 Kl. 19.30.

Engelsk og Nordisk Julemusik