ET MØDESTED FOR INDSIGT - EKSISTENS - SAMVÆRKirkebil til møderne kan bestilles ved at ringe til kirkekontoret

​Telefon: 39 65 05 03


Møderne er arrangeret af Gentofte sogns menighedsråd og finder sted fire gange om foråret og fire gange i efteråret


Fredagsmøderne finder sted i Gentofte sognegård, Gentoftegade 23

Tilmelding er ikke nødvendig!