Fredagsmøder

ET MØDESTED FOR INDSIGT - EKSISTENS - SAMVÆR

 


Fredag den 14. september kl. 14:00
“Om Højskolesangbogen – Grundtvig i ord og toner”

Besøg af tidl. højskoleforstander Birgitte Hansen, Rødovre, som udfolder spændende perspektiver omkring fællessang og fortælling i Grundtvigs tid (1783 – 1972). Hans samtids store omvæltninger i Danmark og Europa kan følges gennem mange af hans sange og salmer. Birgitte Hansen sidder selv ved klaveret og akkompagnerer til sangene.


Fredag den 5. oktober kl. 14:00 - ”Ny Testamente med jødiske kommentarer”

Foredrag af forfatter, magister Ellen Miriam Pedersen, Valby. Det ny Testamentes grundsprog er græsk, kultursproget på Jesu tid, men Jesus og disciplene talte det semitiske sprog aramæisk. Hvilke spor gemmer der sig fra samtidens jødisk-messianske bevægelser, af Moselovens status og af jødiske teksttyper?


Fredag den 9. november kl. 14:00 - "Sådan hjælper vi katastroferamte”

Besøg af læge og generalsekretær for Mission Øst, Kim Hartzner. For ham går kristendom, lægegerning og hjælpearbejde går op i en højere enhed. MØ har 25 års erfaring med nødhjælp til lande, som er ramt af kriser, krig og katastrofer. I billedforedraget følger vi hjælpen til de mest sårbare mennesker: børn, kvinder, ældre og handicappede.


Fredag den 7. december kl. 14:00 - ”Danske juleskikke”
Julemøde med julesang og pakkelotteri som vi plejer. Vor gæst er lærer og foredragsholder, Finn Ahlmann, København, som udfordrer os med, hvor godt vi egentlig kender vore juletraditioner. Hvor kommer mørkt øl, ris a´la mande, mandelgave, juleengle og de hedenske nisser mon fra?
Husk at medbringe en pakke (20 – 30 kr.) i dagens anledning!


Kirkebil til møderne kan bestilles ved at ringe til kirkekontoret

​Telefon: 39 65 05 03


Møderne er arrangeret af Gentofte sogns menighedsråd.
​Kontakt: Sognepræst Leif Evald tlf. 39 65 00 47 - e-mail: lev@km.dk 


Fredagsmøderne finder sted i Gentofte sognegård, Gentoftegade 23

Tilmelding er ikke nødvendig!