Fredagsmøder

ET MØDESTED FOR INDSIGT - EKSISTENS - SAMVÆR


Fredag den 6. oktober kl. 14:00: "Katharina von Bora - Luthers hustru"

Besøg af sognepræst Rose Marie Tillisch, fortæller, forfatter og præst. I anledning af 500-års reformationsjubilæet, fortæller hun om den bortløbne nonne Katharina, som i juni 1525 blev gift med reformatoren Martin Luther.


Fredag den 10. novemver kl. 14:00: "Gud er Gud, om alle mand var døde"

Åndelige viser og salmer af Petter Dass. Tidligere organist Ingolf Munch, Hillerød, fortæller om præsten der både kunne digte og fange fisk.


Fredag den 8. december kl. 14:00: "Julelegender af Selma Lagerlöf" - fortalt af Ingegerd Auken.

Julemøde med julesang og pakkelotteri som vi plejer. Husk at medbringe en pakke (max. 20,- kr.)

 


Sommerudflugt - lørdag den 26. august 2017


Fredagsmøderne finder sted i Gentofte sognegård, Gentoftegade 23

Tilmelding er ikke nødvendig!